Yangiliklar

10 из 208Подписаться на RSS

«Евразийское Содружество» fondi maqsad va vazifalari:

  • Rossiya va o`rta sharq mamlakatlari orasidagi ijtimoyi, iqtisodiy, ta'lim-tarbiya va madaniy aloqalarni rivojlantirish;
  • do`st davlatlar orasidagi axborot tizimi loyihalari, iqtisodiy-tijorat yo`nalishlarni va maxsulot almashuvini rivojlantirish;
  • rus axolisini ilm-fan, san'at, ta'lim, manaviy va ruhiy sohalarda rivojlanishi;
  • rus va o`rta sharq xalqlari orasidagi xalqaro ilmiy, ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy-tijorat hamkorlikni o`rganish;
  • chegaralangan hudud bilan xalqaro iqtisodiy va ijtinoiy-madaniy aloqalar bo`yicha federal, respublika, mintaqalar aro yokiy mintaqaviy mutaxasis-taxliliy dizayn loyihalashtirish.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.